powrót
strona główna
 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA

stronę prowadzi:

prof. dr hab. Krzysztof J. Krajewski
http://krzysztof_krajewski.users.sggw.pl/

ODŚWIEŻ  INFORMACJE - F5

 

Kontakt

Pokój nr

Nr telefonu

e-mail

2/71 lub 1/21
(budynek 34)

tel. (22 59) 38653; 38500

krzysztof_krajewski@sggw.pl

 

Konsultacje w semestrze letnim (2018/2019)

 

Rodzaj studiów (I i II st.) Dzień Godziny Pokój

 Uwagi

studia stacjonarne

wtorek

14-15

1/21

termin konsultacji można uzgodnić
indywidualnie przez e-mail

studia niestacjonarne

piątek

(w dniach zjazdu)

13-14

 

Informacje dla studentów

Przedmiot

Rok studiów
(forma zaliczenia)

Semestr

Materiały

 Uwagi/Informacje

STUDIA STACJONARNE
Człowiek i środowisko (Wykłady)
aktualizacja: 05-12-2018

I rok

studia I stopnia
(zaliczenie)

zimowy

   Materiały 1

   Materiały 2

STUDIA STACJONARNE

Ochrona  drewna (Wykłady)
aktualizacja:  04-12-2018

III rok

studia I stopnia
(egzamin)

zimowy

   Materiały

STUDIA STACJONARNE
Profilaktyka mykologiczno-budowlana (Wykłady)
aktualizacja: 12-12-2018

I rok

studia stacjonarne
II stopnia
(zaliczenie)

zimowy

  Materiały

STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)
Człowiek i środowisko (Wykłady)
aktualizacja: 12-12-2018

I rok

studia I stopnia
(zaliczenie)

zimowy

   Materiały 1

   Materiały 2

 

STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Ochrona  drewna (Wykłady)
aktualizacja:  14-09-2012

III rok

studia I stopnia
(egzamin)

letni

   ---------------------

 

STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)
Ochrona konstrukcji drewnianych (Wykłady)
aktualizacja: 14-09-2012

IV rok

studia I stopnia
(zaliczenie)

letni

   ---------------------

 

STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)
Profilaktyka mykologiczno-budowlana (Wykłady)
aktualizacja: 07-11-2015

I rok

studia II stopnia
(zaliczenie)

zimowy

   ---------------------

 

STUDIA PODYPLOMOWE
Konserwacja drewna (Wykłady)
aktualizacja: 11-04-2015

 

letni