Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa

stronę prowadzi:

prof. dr hab. Krzysztof J. Krajewski
http://krzysztof_krajewski.users.sggw.pl/

ODŚWIEŻ  INFORMACJE - F5

Informacje o dorobku autora strony - Baza Wiedzy SGGW

 

Wybrane publikacje autora (PDF) - dostępne tutaj

 

D Y D A K T Y K A

 

Kontakt

Pokój nr

Nr telefonu

e-mail

2/71
(budynek 34)

tel. (22 59) 38653

krzysztof_krajewski@sggw.edu.pl

 

Konsultacje w semestrze letnim (2020/2021)

 

Rodzaj studiów (I i II st.) Dzień Godziny Pokój

 Uwagi

studia stacjonarne

    w okresie zagrożenia epidemicznego konsultacje są prowadzone wyłącznie zdalnie termin konsultacji należy ustalać
indywidualnie przez
e-mail lub telefonicznie

studia niestacjonarne

   

 

Informacje dla studentów

Przedmiot

Rok studiów
(forma zaliczenia)

Semestr

Materiały

 Uwagi/Informacje

STUDIA STACJONARNE
Kierunek: technologia drewna

Człowiek i środowisko (Wykłady)
aktualizacja: 12-02-2021

I rok

studia I stopnia
(zaliczenie)

zimowy

   

STUDIA STACJONARNE

Kierunek: technologia drewna

Ochrona  drewna (Wykłady i ćwiczenia)
aktualizacja: 12-02-2021

III rok

studia I stopnia
(egzamin)

zimowy

 

STUDIA STACJONARNE

Kierunek: technologia drewna

Seminarium inżynierskie I (Ćwiczenia)
aktualizacja: 04-06-2021

III rok

studia I stopnia
(zaliczenie)

letni  

STUDIA STACJONARNE
Kierunek: technologia drewna

Profilaktyka mykologiczno-budowlana (Wykłady)
aktualizacja: 12-02-2021

I rok

studia stacjonarne
II stopnia
(zaliczenie)

zimowy

 

STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)
Kierunek: technologia drewna

Człowiek i środowisko (Wykłady)
aktualizacja: 12-02-2021

I rok

studia I stopnia
(zaliczenie)

zimowy